Om Nino Labinteriör

På Nino Labinteriör vet vi hur viktigt det är att välja rätt LAF utrustning, inredning och dragskåp för att möta marknadens krav och samtidigt erbjuda både optimal skydd samt ergonomi vilket ger komfort för användare.

Våra produkter sätter en ny standard för LAF, skyddsventilation, säkerhetsbänkar och inredningsdetaljer. Under utvecklingen av våra system och lösningar har vi alltid fokus på såväl höga användarkrav som höga tekniska krav. Resultatet är moderna, innovativa med funktionella kundanpassade lösningar.

Många av våra lösningar är modulariserade, vilket innebär att det är lätt att implementera och anpassas till befintliga förutsättningar.

Special är vår standard!

Stockholm NLI Kundcenter
NLI Studio
Göteborg NLI Huvudkontor
NLI Applications
NLI Production
NLI Studio
Skåne NLI Kundcenter
NLI Studio

NLI Kundcenter – Projektledning, Försäljning, Service, Support
NLI Studio – Utställning av möbelserier och skyddsventilation/dragskåp
NLI Applications – Vårt R&D center för produktutveckling och kundanpassade lösningar
NLI Production – NLI = svensk design & svensk tillverkning